Politika e Privatësisë

Politika e Privatësisë

Në fuqi nga data 2 maj, 2020

Politika e Privatësisë ju informon se si i përpunojmë informacionet tuaja në faqen e internetit onlinealarmkur.com ( “Faqja”). Ju duhet të kuptoni që përmes përdorimit të Faqes, ju pranoni që përpunimi i këtyre informacioneve do të kryhet në përputhje me Politikën e Privatësisë.

Detajettonatëkontaktit

Emri: OnlineAlarmKur (trademark #2019/21580 në Zyrën Turke të Patentave dhe Markave) regjistruar nga Burak Özdemir, një sipërmarrës individual, i regjistruar në Turqi

Email: burakozdemir {@} protonmail (.) ch

1. Llojet e Informacioneve Personale që Ne Mbledhim

Aktualisht, ne mbledhim dhe përpunojmë vetëm cookies, skedarët e regjistrimit, adresat IP, vulat kohore dhe agjentët e përdoruesve.

2. Llojet e Cookies

Faqja e internetit përdor cookies. Cookies mundësojnë që sistemet e faqes ose të ofruesit të shërbimit të njohin shfletuesin tuaj të internetit, të kapin dhe të fiksojnë disa informacione. Ju mund t’i çaktivizoni cookies duke ndryshuar parametrat e shfletuesit tuaj.

Partnerët e reklamave dhe palë të tjera të treta mund të përdorin gjithashtu cookies, skripte dhe/ose lokalizues uebi për të gjurmuar vizitorët në faqen tonë, në mënyrë që të shfaqin reklama dhe informacione të tjera të dobishme. Një gjurmim i tillë kryhet direkt nga palët e treta përmes serverave të tyre dhe është subjekt i politikave të tyre të privatësisë.

Google Cookies

“Google”, si një palë e tretë shitëse, përdor cookies për reklamat në faqen e internetit. Përdorimi i cookies reklamues nga ana e Google i mundësojnë atij dhe partnerëve të tij që t’u ofrojnë reklama përdoruesve të faqes së internetit, duke u bazuar në vizitat e tyre në këtë dhe faqe të tjera internetit. Përdoruesit mund të heqin dorë nga reklamimi i personalizuar duke vizituar: https://www.google.com/settings/ads

Kjo faqe interneti përdor “Google Analytics”, e cila gjithashtu përdor cookies, për të përftuar më shumë të dhëna mbi përdoruesit, ndërsa adresat IP janë të anonimizuara për të gjitha eventet. Për të ditur më shumë se si “Google” i përdor të dhënat kur ju përdorni faqet ose aplikacionet e partnerëve të tyre, vizitoni: https://www.google.com/policies/privacy/partners

Cloudflare Cookies

Kjo faqe interneti përdor shërbimet “Cloudflare” për t’u vetëmbrojtur nga kërkesat dashakeqëse dhe për të parandaluar sulmet DDOS. Më shumë informacione se si “Cloudflare” i përdor të dhënat: https://www.cloudflare.com/privacypolicy

Disqus Cookies

Kjo faqe interneti përdor “Disqus”, e cila është shtojcë e një pale të tretë për cilësinë e komentimit. “Disqus” mund të injektojë një cookie për të transmetuar informacione tek serverat e tyre mbi mënyrën se si ju i përdorni shërbimet e tyre dhe mund të mbledhë informacione mbi adresën tuaj IP dhe Agjentin e Përdoruesit. Më shumë informacione mbi Politikën e Privatësisë të “Disqus”: https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy

Amazon Cookies

Amazon mund të vendosë cookies për t’u siguruar që ne të marrim një komision kur ju blini një produkt, pasi të klinkoni një link që ju çon në faqen e tyre.

Më shumë informacione mbi Politikën e Privatësisë të Amazon: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496

3. Si i Marrim Informacionet Personale dhe Përse i Mbajmë

Ne mbledhim automatikisht disa të dhëna tuajat, ndërsa ju përdorni faqen tonë të internetit duke përdorur cookies dhe teknologji të ngjashme. Ne marrim të dhëna nga palë të treta, të tillë si ofruesit e analitikës, rrjetet e reklamimit, ofruesit e kërkimit të informacionit dhe ofruesit e teknologjisë.

Ne i përdorim informacionet që ju na keni dhënë për të ofruar shërbimet.

Ne mund t’i ndajmë informacionet me palët e treta për të mirëmbajtur faqen e internetit dhe për të ofruar shërbimet.

Baza ligjore në të cilën mbështetemi për përpunimin e këtyre informacioneve është interesi ynë legjitim.

4. Si i Ruajmë Informacionet Tuaja Personale

Informacionet tuaja ruhen në mënyrë të sigurtë në serverat që ndodhen në Hollandë dhe faqja e internetit operohet nga Republika e Turqisë.

Ne i ruajmë të gjitha llojet e informacioneve të grumbulluara përmes skedarëve të regjistrimit për një javë dhe më pas, këto informacione fshihen automatikisht.

5. Siguria

Ne kemi vendosur masa sigurie dhe organizative për të parandaluar humbjen aksidentale, përdorimin, ndryshimin, zbulimin ose aksesimin e të dhënave tuaja personale, pa autorizim.

6. Të Drejtat Tuaja për Mbrojtjen e të Dhënave

Sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave, të drejtat tuaja përfshijnë:

E drejta juaj për akses – Ju keni të drejtë të na kërkoni kopje të informacioneve tuaja personale.

E drejta juaj për korrigjim – Ju keni të drejtë të na kërkoni që të korrigjojmë informacionet tuaja personale që mendoni se janë të pasakta. Ju keni gjithashtu të drejtë të na kërkoni të plotësojmë informacionet që mendoni se janë jo të plota.

E drejta juaj për fshirje – Ju keni të drejtë të na kërkoni që t’i fshijmë informacionet tuaja personale, nën disa rrethana.

E drejta juaj për të kufizuar përpunimin – Ju keni të drejtë të na kërkoni që të kufizojmë përpunimin e informacioneve tuaja personale, nën disa rrethana.

E drejta juaj për të kundërshtuar përpunimin – Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e informacioneve tuaja personale, nën disa rrethana.

E drejta juaj për transferimin e të dhënave – Ju keni të drejtë të na kërkoni që t’i transferojmë informacionet personale që ju na jepni, tek një organizatë tjetër ose tek ju, nën disa rrethana.

Nuk ju kërkohet të paguani asnjë tarifë për të ushtruar të drejtat tuaja. Nëse bëni një kërkesë, ne do t’ju përgjigjemi brenda një muaji.

Ju lutem na kontaktoni në adresën burakozdemir {@} protonmail (.) ch nëse dëshironi të bëni një kërkesë.

7. Përkthimet e Politikës së Privatësisë

Gjuha zyrtare e Politikës së Privatësisë dhe e çdo komunikimi apo dokumenti që ka lidhje me Politikën e Privatësisë, vetëm nëse specifikohet ndryshe, do të jetë anglishtja. Nëse kryhen përkthime të saj për qëllime referimi, vetëm origjinali në anglisht do të jetë i efektshëm dhe përkthime të tilla nuk do të kenë efekt.

8. Si të ankoheni

Nëse jeni të shqetësuar mbi mënyrën se si i përdorim informacionet tuaja personale, ju mund të dërgoni një ankesë tek ne, në adresën burakozdemir {@} protonmail (.) ch.

Ju mund të ankoheni gjithashtu tek autoriteti juaj kombëtar për mbrojtjen e të dhënave, nëse nuk jeni të lumtur me mënyrën si i kemi përdorur të dhënat tuaja.